Текстилните съставни и ръстови етикети, могат да съдържат Вашето фирмено лого, разнообразна информация относно третирането на дрехите при пране, центрофугиране, гладене и т.н., размери/ръстове, състав.

Етикетите се отпечатват едностранно или двустранно в избраните от клиента цветове, върху сертифицирани материали от полиамид-тафта или полиестер-сатен

и се предават на ролка или нарязани с произволен размер.

© 2001-2020

e-mail: nelita_pt@abv.bg